Mu Shu


Mu Shu

19 Mu Shu Chicken

  • $ 18.95
   regular
 • $

20 Mu Shu Pork

  • $ 18.95
   regular
 • $

21 Mu Shu Shrimp

  • $ 18.95
   regular
 • $

22 Mu Shu Beef

  • $ 18.95
   regular
 • $

23 Mu Shu Vegetables

  • $ 18.95
   regular
 • $

Extra Chinese Crepes 8 pcs

  • $ 7.95
   regular
 • $

Extra Chinese Crepes 8 pcs