Mu Shu


Mu Shu

19 Mu Shu Chicken

$ 14.95
regular
$

20 Mu Shu Pork

$ 14.95
regular
$

21 Mu Shu Shrimp

$ 14.95
regular
$

22 Mu Shu Beef

$ 14.95
regular
$

23 Mu Shu Vegetables

$ 14.95
regular
$

Extra Chinese Crepes 8 pcs

$ 5.95
regular
$